V průběhu našeho života procházíme mnoha fázemi a etapami, přičemž jednou z těch náročnějších je tzv. krize čtvrtiny života. Tato fáze často postihuje mladé dospělé v období kolem 25 až 35 let, kteří čelí otázkám o smyslu svého života a pochybují o svém dosavadním směřování. Není to pouze otázka věku, ale spíše fáze života, kdy dosahujeme určitých milníků, jako je dokončení studií, vstup na trh práce, zakládání rodiny nebo získání značnějšího osobního závazku.

Proč tahle krize může nastat?

Důvody, které vyvolávají krizi čtvrtiny života, mohou být různorodé. Jedním z nich je pocit nespokojenosti s dosavadními rozhodnutími a obavou o budoucnost. Mladí dospělí často srovnávají svůj úspěch s očekáváním okolí nebo se zdánlivě úspěšnými vrstevníky, což může vést k pocitu nedostatečnosti a méněcennosti. Dalším důležitým aspektem je touha po nalezení skutečného smyslu a poslání v životě. Otázky typu „Co chci dělat, kam směřuji a jaký je můj větší cíl a smysl života?“ mohou vyvolávat pocit zmatku, obav a nejistoty.

Co s tím můžete dělat?

Krize čtvrtiny života může být výzvou, ale zároveň i příležitostí pro osobní růst a sebepoznání. Uvědomte si, že v tom nejste sami. Mnoho lidí prochází touto fází a pochybami o svém směřování. Uvědomte si, že je to normální a je důležité o tom hovořit s blízkými nebo odborníkem v oblasti duševního zdraví.

Zkuste si definovat své hodnoty a cíle. Položte si otázky ohledně svých hodnot a toho, co je pro vás v životě skutečně důležité. Identifikujte své cíle a zaměřte se na to, co by vám mohlo přinést pocit naplnění. Vraťte se také do minulosti a nahlédněte skrze svá minulá rozhodnutí, dosavadní zkušenosti, úspěchy i neúspěchy a použijte je jako inspiraci pro svá rozhodnutí budoucí.

Můžete také oslovit odborníka a pracovat na daném tématu s pomocí a podporou. Psycholog nebo kariérní kouč může být cenným průvodcem v této fázi vašeho života. Pomůže vám objasnit vaše cíle a najít směr, kterým byste se rádi ubírali. A především buďte trpěliví. Změny a životní rozhodnutí vyžadují čas a úsilí. Buďte trpěliví sami k sobě a dávejte si prostor pro objevování nových možností.

Krize čtvrtiny života může být náročným obdobím, ale zároveň přináší i možnost osobního rozvoje a změny. Je důležité se nezaleknout, ale naopak se této fázi otevřít a hledat v ní pozitiva. Některé z nejúžasnějších objevů a životních změn často vznikají právě během této etapy. Přemýšlejte o krizi čtvrtiny života jako o dobrodružství, které vás vede na cestu poznání sami sebe. Prozkoumávejte nové zájmy, setkejte se s inspirativními lidmi a zkoumejte své ambice. Buďte otevření novým příležitostem a nebojte se opustit komfortní zónu, pokud po tom vaše srdce a mysl volají.

Nezapomeňte, že krize čtvrtiny života je příležitostí k růstu a nalezení vlastního směru. Každý z nás prochází nějakou formou změny a objevování sebe sama, a právě to nás posouvá vpřed. Nebojte se vydat na cestu objevování a přijměte výzvu, kterou vám krize čtvrtiny života přináší.

Pokud se vám zdá, že krize čtvrtiny života přetrvává a brání vám v normálním fungování, může být vhodné vyhledat profesionální psychologickou podporu. Psycholog vám může pomoci identifikovat základní záležitosti, které přispívají k vašim pocitům a přemýšlení a společně můžete hledat řešení, jak se s touto etapou vypořádat.

By Kristýna Šlajsová

Jsem firemní a poradenský psycholog a kouč. Pracuji s jednotlivci, týmy i celými firmami. Rozvíjím jednotlivce a pomáhám budovat a posilovat týmy, napomáhám s výběrem zaměstnanců prostřednictvím behaviorálně kompetenčního interview a psychodiagnostiky. Vycházím z přístupu integrativního a psychodynamického psychoterapeutického přístupu, koučování, mindfulness a neurověd.

Join the Discussion

Your email address will not be published.