Aneb proč by mělo HR oddělení spolupracovat s firemním psychologem

Firemní psycholog je člověk, který se specializuje na aplikaci psychologických principů a metod v prostředí firem a organizací. Jeho hlavním cílem je pomoci zaměstnavatelům a zaměstnancům dosáhnout maximálního potenciálu, zlepšit efektivitu práce a zvýšit celkovou spokojenost v pracovním prostředí. Spolupráce s firemním psychologem přináší mnoho výhod pro firmy.

Společně se budeme v následujících článcích dívat podrobněji na to, jaké výhody to vlastně jsou a jak je HR specialisti a personalisti mohou naplno využít. Dnes se zaměříme na výhody využití psychodiagnostických nástrojů, které má organizační psycholog k dispozici a pomáhá tak celému HR oddělení k tomu, aby kandidáty s nejlepším potenciálem a firemním matchem nejen dokázali odhalit, ale také je úspěšně onboardovat do praxe firemní kultury, motivovat je a udržet dlouhodobě jejich i firemní spokojenost.

Které metody jsou skvělé při výběru kandidátů použit?

Firemní psychologové nabízejí mnoho cenných nástrojů, které mohou HR oddělení ve firmách využít k tomu, aby při výběru a náboru zaměstnanců identifikovali nejlepší kandidáty.

Jedním z klíčových nástrojů firemního psychologa je psychodiagnostika, která poskytuje cenné informace o kandidátech, jako jsou jejich schopnosti, znalosti, zkušenosti a osobnostní charakteristiky. Psychodiagnostika také umožňuje identifikovat případné rizika, například v oblasti komunikace, řešení konfliktů nebo spolupráce s týmem. Dalším užitečným nástrojem je behaviorálně kompetenční rozhovor, který umožňuje identifikovat konkrétní dovednosti a kompetence uchazeče v souvislosti s pozicí, o kterou se daný kandidát uchází. Tento druh rozhovoru se zaměřuje na konkrétní situace a chování kandidátů v minulosti, což umožňuje předvídat, jak se budou chovat v budoucnu.

Osobně se mi vždy nejvíce osvědčila kombinace psychodiagnostických nástrojů ve spojení s behaviorálně kompetenčním interview a simulací reálných pracovních situací. Simulace mohou být různého druhu a úrovně náročnosti. Jednou z nejčastějších metod je například simulace pracovního úkolu, který odpovídá skutečné práci na pozici, na kterou se uchazeč přihlásil. Tento typ simulace umožňuje HR oddělení věrně posoudit, jaký má kandidát přístup ke své práci, jakým způsobem řeší problémy a jak se dokáže vypořádat s různými pracovními situacemi. Na základě psychodiagnostických výsledků, vyhodnoceného behaviorálně kompetenčního pohovoru a pozorovaného chování při simulaci pracovního úkolu a pracovního chování obecně, již lze velmi pěkně složit puzzllíky do celkové skládačky a posoudit, zda daného kandidáta přijmout na danou pozici.

Ukazuje se, že i přesto, že kombinace výše uvedených metod může být pro kandidáta a leckdy i pro HR oddělení poměrně náročná, z dlouhodobé perspektivy přináší mnoho výhod. Správně vybraní kandidáti disponují vyšší produktivitou, snižují fluktuaci zaměstnanců, lépe sedí do již vybudovaného týmu a vykazují dlouhodobě vyšší spokojenost s menším rizikem syndromu vyhoření. Studie také ukazují, že firemní psychologové mohou pomoci zkrátit dobu výběru a minimalizovat rizika chybného výběru. Identifikujeme-li si nejen osobnostní nastavení kandidáta, ale také schopnosti a znalosti budeme schopni budoucího zaměstnance lépe zapojit do organizace a zvyšovat i jeho dlouhodobou spokojenost v práci.

Pokud hledáte nové zaměstnance a a chtěli byste optimalizovat proces výběru a náboru vašich zaměstnanců nebo se naučit jak nejlépe vést behaviorálně kompetenční interview neváhejte mne oslovit a optimalizujeme společně váš výběr a nábor těch nejlepších kandidátů!

By Kristýna Šlajsová

Jsem firemní a poradenský psycholog a kouč. Pracuji s jednotlivci, týmy i celými firmami. Rozvíjím jednotlivce a pomáhám budovat a posilovat týmy, napomáhám s výběrem zaměstnanců prostřednictvím behaviorálně kompetenčního interview a psychodiagnostiky. Vycházím z přístupu integrativního a psychodynamického psychoterapeutického přístupu, koučování, mindfulness a neurověd.

Join the Discussion

Your email address will not be published.