Obsaďte klíčové pozice těmi nejvhodnějšími kandidáty

V dnešním dynamickém světě náborových procesů hledají personalisté způsoby, jak najít ty nejvhodnější kandidáty. Už nejde jen o dovednosti a zkušenosti, ale také o schopnost zapadnout do týmu a růst. A právě tady nastupuje jedinečná metoda, kterou by neměli personalisté opomíjet – behaviorálně kompetenční interview (BKI). Znáte ji a umíte ji používat?

BKI je jako klíč, který vám odemyká bránu k poznání skutečného já kandidátů. Prostřednictvím konkrétních otázek a situací můžete odhalit jejich minulé chování a reakce. Nejde jen o to, jak na tom byli v minulosti, ale i o to, jakým způsobem by se chovali v budoucích výzvách. Tím se otevírá prostor pro objevení jejich skrytého potenciálu a pravého přínosu pro tým i celou firmu. Na základě toho můžete kandidáta lépe poznat a navrhnout i strategie, jak s ním nejlépe pracovat dál. Poznat, co je pro něj motivující a co naopak nikoliv. S BKI se vydáte na cestu objevování motivací a hodnot kandidátů. Ptáte se na minulé zkušenosti a rozhodnutí, a tím získáváte nejen informace o jejich dovednostech, ale také o tom, co je opravdu pohání a co pro ně má skutečnou hodnotu. Tím se zvyšuje šance najít kandidáty, kteří budou v souladu s firemní kulturou a nasdílí společné cíle.

Díky poznání minulých chování a reakcí můžete lépe předpovědět budoucí výkonnost a chování kandidátů. Víte, jak se pravděpodobně budou chovat v daných situacích, a tak můžete odhadnout, zda se dokážou zapojit do týmu a čelit výzvám s grácií. Předvídání je klíčem k sestavení silného a harmonického pracovního kolektivu, tak aby všechny strany byly dlouhodobě spokojené a jejích potřeby byly naplňovány.

BKI je také klíčem k objektivitě a důvěře ve správná rozhodnutí. Už se nebudete spoléhat jen na instinkt a intuici, ale na pevnou základnu dat a skutečností. Díky konkrétním odpovědím a příkladům budete mít lepší přehled o kompetencích a schopnostech jednotlivých kandidátů. Tím se vyhnete předsudkům a subjektivnímu hodnocení a zajistíte spravedlivé rozhodnutí založené na skutečnostech. K tomu, abyste mohli BKI používat potřebujete mít identifikované kompetence, které jsou na dané pozici žádoucí. Poté sestavíte sadu otázek, kterou je možné dané kompetence ověřit. Následně odpovědi posuzujete a vyhodnocujete. Personalisté mohou využít hodnotící škály nebo bodování, které jim umožní srovnávat kandidáty mezi sebou a vybrat ty nejvhodnější. Po dokončení všech interview se provádí celkové vyhodnocení kandidátů. Zohledňují se nejen jejich výkony během BKI, ale také další relevantní informace z ostatních částí výběrového procesu.

S využitím BKI se výběrový proces stává efektivnějším a plynulejším. Díky cíleným otázkám zaměřeným na specifické kompetence a požadavky pracovní pozice získáte přesnější informace o kandidátech. To znamená, že nebudete ztrácet čas s nevhodnými kandidáty, ale soustředíte se na ty, kteří mají skutečný potenciál. Zkrácení doby výběrového procesu vám umožní rychleji obsadit klíčové pozice a udržet konkurenční výhodu.

Chcete-li se naučit jak správně a efektivně používat metodu behaviorálně kompetenčního interview, ráda vám pomůžu.

By Kristýna Šlajsová

Jsem firemní a poradenský psycholog a kouč. Pracuji s jednotlivci, týmy i celými firmami. Rozvíjím jednotlivce a pomáhám budovat a posilovat týmy, napomáhám s výběrem zaměstnanců prostřednictvím behaviorálně kompetenčního interview a psychodiagnostiky. Vycházím z přístupu integrativního a psychodynamického psychoterapeutického přístupu, koučování, mindfulness a neurověd.

Join the Discussion

Your email address will not be published.