Workshopy

Vzdělávejte svůj tým

Vzdělávání týmů na poli duševního zdraví je investicí do zdraví, produktivity a spokojenosti vaší firmy i jednotlivých zaměstnanců.

Poskytování znalostí a dovedností ohledně duševního zdraví může mít mnoho pozitivních dopadů. Vzdělání o duševním zdraví pomáhá odbourávat stereotypy a stigmatizaci, která může být spojena s duševními problémy. Zaměstnanci se cítí více povzbuzeni a pohodlněji v otevřené komunikaci o svém duševním stavu a případných potřebách.

Týmy, které mají znalosti o duševním zdraví, jsou schopny lépe identifikovat stres a vyrovnávat se s ním. To vede k lepší psychické pohodě a snížení rizika syndromu vyhoření. 

Péče o duševní zdraví zaměstnanců je důležitou součástí inkluzivní a podpůrné firemní kultury. Zaměstnanci cítí, že jsou bráni v potaz jako celistvé individuální osoby, a to pozitivně ovlivňuje jejich loajalitu k firmě.

Vzdělávání týmů na poli duševního zdraví je investicí, která vede k dlouhodobému prospěchu firmy i jejích zaměstnanců. Zlepšuje se pracovní prostředí, snižuje stres a zvyšuje celková spokojenost. Výsledkem je vyšší produktivita, efektivita a zdravá pracovní atmosféra, která podporuje individuální i kolektivní úspěch.

Více o mně

Kristýna Šlajsová

Kristýna Šlajsová

Firemní a poradenský psycholog

S více než 10 lety zkušeností v oblasti psychologie a spolupráce s různými pracovními prostředími, se specializuji na vztahy na pracovišti, osobní a týmový rozvoj a řešení syndromu vyhoření. Nabízím nové perspektivy, podporu a možnosti klientům, kteří hledají posun ve svém pracovním i osobním životě.

Zjistit více

Inspirujte se z témat 

Wellbeing na pracovišti i v životě
Umění správného načasování
Růstový, fixní a benefit mindset
Home office a remote
Kreativita na pracovišti i v životě
Umění kritického myšlení
Nastavit si hranice nejen na pracovišti
Syndrom vyhoření a co s tím
Kognitivní biasy a jak nás ovlivňují
Mezigenerační spolupráce a Gen Z

Další služby

 

Psycholog ve firmě

Psycholog ve firmě

Pomohu vám při náboru nových zaměstnanců a nastavení celého procesu onboardingu až po offboarding. Harmonizovat stávající tým a vytvářet spokojené pracovní prostředí.

Zjistit více
Týmové psychologické poradenství

Týmové psychologické poradenství

Chcete vést váš tým ke spokojenosti, autonomii, autenticitě a sounáležitosti? Pomohu vám vytvářet kvalitní a bezpečné vztahy v týmu.

Zjistit více
Psychodiagnostika

Psychodiagnostika

Řešíte nábor kvalitních zaměstnanců a zároveň byste chtěli vědět jak nejlépe přistupovat k těm stávajícím? Psychodiagnostika je skvělý nástroj, který vám k tomu může hodně pomoci.

Zjistit více

Chtěli byste u vás ve firmě workshop z oblasti duševního zdraví? 

01

Kontaktujte mne

Spojme se a domluvme se na tématu, které by vaší firmě a týmu mohlo pomoci v rozvoji, efektivitě a větší spokojenosti.

02

Navázání spolupráce

Workshop můžeme realizovat jednorázově či opakovaně. Záleží pouze na potřebách vaší firmy a týmu.

03

Workshop

Workshopy vedu interaktivně s cílem zapojit do tématu co nejvíce účastníků. Nejedná se pouze o přednášku, ale také o to, zažít si dané téma co nejvíce na vlastní kůži.

04

Můj přístup

Na workshopech využívám co nejvíce interaktivity a kontaktu všech účinkujících. Součástí mohou být psychologické a rozvojové hry s nácviky a tréninkem.

Kontaktujte mne

 

Spojme se na Linkedinu

Spojme se na Linkedinu