top of page

Master your mind

Nabízím klientům prostor pro srovnání myšlenek a emocí. V životě se někdy dostaneme do situací, kdy nevíme, jakým směrem se vydat dál nebo jak nad danou situací vlastně přemýšlet. Sdílení našich myšlenek s někým jiným, kdo má na situaci neutrální náhled, může být velmi užitečné a přinést nové vhledy. Zkušenosti ukazují, že to je jeden z léčivých faktorů.

Individuální psychologické poradenství

Chcete spolupracovat s psychologem na řešení témat týkající se osobních i pracovních záležitostí?

Pokud hledáte psychologa, se kterým byste mohli spolupracovat na řešení osobních i pracovních záležitostí, jsem tu pro vás. Společně můžeme objevovat zarytá přesvědčení a postoje, která už vám možná tak moc neprospívají, a nahrazovat je novými a funkčními. Zabýváme se osobními tématy, která mají vliv na váš kariérní a pracovní rozvoj. Často se jedná o syndrom vyhoření, krizi čtvrtiny života, nastavování hranic a mantinelů, komunikaci a všechny pracovní i osobní vztahy, které mohou mít vliv na vaši psychickou pohodu a bezpečí.

Kristyna_therapy_session_psychologist_woman_and_client_man_sitt_4071fd30-6c98-4f61-815b-07

Kariérní koučink a rozvoj

Víte, kam chcete směřovat v kariéře a osobním životě?

Jako kouč pomáhám uspořádat myšlenky tak, aby klienti měli prostor přijít s řešením, které bude pro danou situaci nejlepší. Nechci jim radit, co a jak mají dělat. V koučování, stejně jako v psychologickém poradenství, máme prostor pro rozum i emoce. Pracuji s obojím, protože bez jednoho nelze druhého plně využít. V koučování se však s klienty zaměřujeme především na jejich vize, plány a cíle a soustředíme se spíše na budoucnost než na minulost.

Snímek obrazovky 2022-12-29 v 11.06.16.png

Jak to vypadá?

Hodnoty

Mlčenlivost
Důvěra a bezpečí
Partnerský přístup
Nehodnotím
Nesoudím

Délka spolupráce

Jednorázová
Krátkodobá
Dlouhodobá

Metody

Rozhovor
Psychodiagnostika
Psychologické techniky
Koučovací techniky

bottom of page