Master your mind

Klientům nabízím prostor pro srovnání myšlenek a emocí. Každý se občas dostaneme do situace, kdy si nejsme jisti, kterou cestou se vydat dál. Občas také, jak nad danou situací vlastně přemýšlet. Ze zkušeností víme, že sdílet své myšlenky s někým jiným, kdo má na situaci neutrální náhled, je jedním z léčivých faktorů a získání nových vhledů. 

Individuální psychologické poradenství

Chcete spolupracovat s psychologem na řešení témat týkající se osobních i pracovních záležitostí?

S klienty objevujeme zarytá přesvědčení a postoje, která třeba již tolik neslouží, nahrazujeme je novými a funkčními. Řešíme společně osobní témata, která mají dopad na kariérní a pracovní fungování. Nejčastěji se jedná o syndrom vyhoření, krize čtvrtiny života, nastavování hranic a mantinelů, komunikace a veškeré pracovní i osobní vztahy, které mají dopad na naši psychickou pohodu a bezpečí. 

Kariérní koučink a rozvoj

Víte, kam v kariérním i osobní životě směřujete?

 

Napomáhám uspořádat myšlenky tak, aby měli klienti prostor přijít s řešením, které bude v dané chvíli nejlepší. Neradím jim, co a jak mají dělat. V koučování je stejně jako v psychologickém poradenství prostor pro rozum i emoce. Pracuji s obojím, protože bez jednoho nelze druhé. Na rozdíl od psychologického poradenství se však se svými klienty při koučování soustředím více na jejich vize, plány a cíle. V procesu jdeme především do budoucnosti, ne do minulosti.

Jak to vypadá?

Hodnoty

Mlčenlivost
Důvěra a bezpečí
Partnerský přístup
Nehodnotím
Nesoudím

Délka spolupráce

Jednorázová
Krátkodobá
Dlouhodobá

Metody

Rozhovor
Psychodiagnostika
Psychologické techniky
Koučovací techniky