top of page

Master your team

Každý tým se neustále mění, ať už s příchodem nových nebo odchodem stávajících členů. Proměňuje se nejen skupinová dynamika, ale také firemní flow. Vytváří se tak zcela nový prostor pro to, stát se ještě lepším týmem, než doposud. Využijte tento potenciál naplno a posuňte váš tým i celou firmu ještě dál. Psycholog je neutrálním pozorovatelem situací zvenčí a proto dokáže dobře firmě a týmu pomoci.

Jak vybudovat skvělý, funkční a spokojený tým?

Jak pracovat s týmem stávajícím a podporovat v něm sounáležitost, důvěru a samostatnost

Kristyna_group_of_people_sitting_in_circle_having_therapy_with__14276ac6-a6e7-4d1a-a9a2-7b

 

Společně se zaměříme na všechny otázky, které právě řešíte ve vašem týmu. Jsem k dispozici formou krátkodobých konzultací při řešení současných krizí a také formou dlouhodobé práce, kdy je potřeba v týmu nastavit procesy a vybudovat vztahy. Pomohu vám v týmu vybudovat větší

 důvěru, autenticitu, upřímnost a samostatnost. 

 

Co znamená mít psychologa ve firmě?

Firemní psycholog nejen jako benefit pro zaměstnance

Firemní psycholog může pomoci řešit mnoho různých problémů a situací, jako jsou například vztahy na pracovišti, rozvoj a výkon zaměstnanců nebo nastavení psychologicky bezpečné firemní kultury. Můžete ho využít při práci s jednotlivci nebo s celým týmem ve formě skupinových i individuálních sezení. 

V dnešní době je benefit ve formě firemního psychologa pro zaměstnance obzvláště důležitý a ceněný. Může poskytnout zaměstnancům pomoc a podporu, kterou potřebují, a tím přispět k celkovému zlepšení pracovního prostředí a výkonu týmu. Pokud řešíte ve firmě situaci, do které byste rádi přizvali psychologa, je to dobrý nápad, který stojí za zvážení.

Kristyna_a_woman_talking_in_front_of_bunch_of_people_who_is_inv_673b2b70-6f41-48f3-8f59-57
Chcete pracovat s psychologickým profilem kandidáta i členů týmu? 

Budujte kvalitní tým od začátku 

Psychodiagnostika pomáhá ve firmách identifikovat silné a slabé stránky zaměstnanců, což umožňuje lepší rozdělení úkolů a využití jejich potenciálu. Díky tomu mohou pracovníci pracovat efektivněji a spokojeněji, což se pozitivně projevuje na výkonu a kvalitě práce celého týmu. Psychodiagnostika také pomáhá v případě hledání nových zaměstnanců, kdy lze lépe vybrat vhodné kandidáty pro danou pozici. Využití psychodiagnostiky tedy přináší mnoho výhod pro rozvoj a úspěch firmy.

Jak může psycholog pomoci při výběrovém řízení?

Kristyna_session_of_coaching_coach_woman_and_client_man_sitting_939ec118-9430-4d18-9e46-35

Jak to vypadá?

Délka spolupráce

Jednorázové
Krátkodobé 
Dlouhodobé

Cílová skupina

Jednotlivec 
Tým
Vedení

Hodnoty

Předem daná pravidla

Mlčenlivost

Důvěra a bezpečí

Metody

Rozhovor
Poradenství a koučink
Týmová facilitace 
Psychodiagnostika

Jak získat kvalitní lidi do týmu

Pokud používáte metody assessment centra při výběru kandidátů, může být užitečné přizvat do výběrového řízení psychologa. Ten vám může pomoci nastavit assessment centrum efektivně a vybrat ty nejlepší metody, které rozliší vhodné kandidáty do vašeho týmu a firemní kultury. Psycholog také může poskytnout služby pracovní psychodiagnostiky, které jsou při výběrovém řízení velmi užitečné.

Pokud se snažíte získat kvalitní lidi do svého týmu, psycholog může být pro vás skvělou pomocí. Pomůže vám najít ty nejvhodnější kandidáty a podpoří vás při rozhodování, koho do týmu zařadit.

bottom of page